Запослени

Директор школе 

 This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_20181103_085445.jpg

     Милена Маринковић

 Секретар

               Марина Пешић Стошић

Шеф рачуноводства

Тања Спасић

Административни радник и благајник

Горан Стојановић

Библиотекар                                                    Психолог

                        

Славица Здравковић                                     Весна Станковић

Учитељи првог разреда

Драган Јовановић

Љиљана Љ.Димитријевић

Љиљана М.Димитријевић

Учитељи другог разреда

              

Снежана Николић                                 Мирослав Антић

Љиљана Поповић

Учитељи трећег разреда

Миле Стојиљковић

Душица Стошић

Биљана Јовановић

Учитељи четвртог  разреда

             

Предраг Стоилковић                          Љиљана Микић

Драган Накић

Учитељица у продуженом боравку

Катарина Николић                                                       Валентина Митић

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Српски језик

               

Милица Стошић                                           Сузана Зафировић Поцевски

              

Весна Продановић                                Милица Митић

Милена Декић

Енглески  језик

                

Негован Митић                                             Мирослав Мишић

Слађана Митић

Француски језик  

              

Весна Костић                                                    Горан Бандовић

Руски   језик

              

Весна Стојковић                                     Славица Стојановић

Музичка култура                                       Ликовна култура 

              

Татјана Арсић                                          Драган Максић

Биологија

             

Индира Станковић                                Марина Ристић Трајковић

Историја

Душан Стевановић

Весна Петровић

Физика

              

Гордана Андрејевић                            Невенка Арсић

Милунка Митровић

Математика

Бранислав Здравковић                                 Жика Русимовић

                

Милена Станковић                                 Гордана Ристић

Физичко и здравствено васпитање

              

Ненад Петровић                                     Зоран Станојковић

Светислав Стевановић

Техничко и информатичко образовање

              

Драгана Јањић                                        Снежана Стојановић

Милосав Стојановић

Географија

                 

Саша Илић                                                      Стојан Тасић

Хемија

Драгана Златановић