Остала документa

Школска 2020/2021.година

Годишњи финансијски извештај

Допуне и измене Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину

Годишњи план рада школе за школску 2020/2021. годину

Школска 2019/2020.година

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2019/20.годину

Финансијски извештај за 2019. годину

Одлука о именовању лица за заштиту података личности

Образац о именованом лицу 2020

Позив за понуду – канцеларијски материјал

Правилник о општим условима и начину коришћења школских спортских објеката у својини Града Врања („Сл. гласник Града Врања“, бр. 44/2016 и 13/2019)

Годишњи план рада школе

Правилник о организацији и извођењу екскурзија

Правилник о оцењивању

 Развојни школски план за период 2019. до 2024.године

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС”, број 46/19) 

Анекс школског програма 2018/2019 – 2021/2022

Школска 2018/2019.година

Измене и допуне годишњег плана рада можете погледати на: линку1линку2, линку3линку4.

Завршни рачун 2018.

Завршни рачун 2017.

Упутство о поступању у случају сумње или сазнања о присуству и коришћења дрога

Наставна средства и дидактички материјал

Годишњи план рада школе

Извештај о раду школе 2017/2018.године

Школска 2017/2018.година

Извештај о раду школе 2016/2017.године

Годишњи план рада школе