Јавне набавке

ПЛАН НАБАВКИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – одржавање рачунара

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – средства за чишћење

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.годину

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – набавка и уградња котла на пелет

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – осигурање имовине

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – осигурање запослених

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – осигурање ученика

ПЛАН НАБАВКИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Позив – понуде за одржавање рачунарске опреме

Позив – понуде за материјал за одржавање

Позив – понуде за средства за чишћење

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈН ЗА НАБАВКУ ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА

ЈН ЗА СТОЛАРИЈУ

ЈН ТОПЛИ ОБРОК ЗА ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

ЈН УЖИНА УЧЕНИКА

ЈН ДОДАТНО ОСИГУРАЊЕ

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2019.годину